Jak-instalovat-venkovní-osvětlení

Podobně jako v interiéru je i zde nutné si nejprve ujasnit čeho chcete osvětlením dosáhnout. Které části zahrady chcete zvýraznit a které naopak odsunout do pozadí. Také kde bude v exteriéru centrum dění a kam se naopak již večer vydávat nebudete.

Jak jste mohli vidět v reportáži na portálu, můžeme venkovní osvětlení rozdělit na praktické a designové. Praktické osvětlení je to, které umístíte k cestě, bráně, schodům, nebo stolu na terase. Designové osvětlení oproti tomu bude plnit čistě okrasnou funkci. V obou případech je ale dobré si naplánovat přesné umístění jednotlivých prvků.

Jak instalovat venkovni osvetleni 1 - Jak instalovat venkovní osvětlení

Z mnoha článků si pak můžete vybrat typy svítidel dle vaší potřeby. Mohou to být různě vysoké lampy, nástěnná světla, lucerny, nebo bodová světla. K dokreslení detailů je vhodné použít i LED pásky. Jednotlivá svítidla by ale měla spolu nějak korespondovat a držet v zásadě jednotný ráz.

Jakmile známe umístění a typ svítidel, je na čase zabývat se intenzitou osvětlení. To může být mírné a tlumené k dokreslení atmosféry, ale také jasné a ostré. To využijeme tam, kde potřebujeme z praktického hlediska mít kvalitní světlo. Těchto efektů opět docílíme pomocí volby žárovek a stínidel. Roli v takovém případě hraje nejen intenzita, ale také barva světla.

Poslední otázka k vyřešení je tak praktická instalace. Je třeba zajistit přívod elektrické energie. V žádném případě neveďte kabely po zemi, nebo vzduchem je to jednak nevzhledné a nepraktické, ale potenciálně i nebezpečné. Kabely umístěte pod zem. Druhou možností jsou čím dál oblíbenější světla s akumulátorem a solárním dobíjením. Žádný kabel tak nepotřebujete a světlo může stát zcela samostatně v zahradě. Ve prospěch těchto světel nehovoří jen snadná instalace, ale také následná úspora elektrické energie.