Jak-instalovat-venkovní-osvětlení

Podobně jako v interiéru je i zde nutné si nejprve ujasnit čeho chcete osvětlením dosáhnout. Které části zahrady chcete zvýraznit a které naopak odsunout do pozadí. Také kde bude v exteriéru centrum dění a kam se naopak již večer vydávat nebudete. Jak jste mohli vidět v reportáži na portálu, můžeme venkovní osvětlení rozdělit na praktické a designové. Praktické osvětlení je to, které umístíte k cestě, bráně, schodům, nebo stolu na terase. Designové osvětlení oproti tomu bude plnit čistě okrasnou funkci. V obou případech je ale dobré si naplánovat přesné umístění jednotlivých prvků. Z mnoha článků si pak můžete vybrat typy svítidel dle vaší potřeby. MohouRead More →

Vnitřní-ovětlení-a-příslušenství

Jak jsme si již popsali v předešlých textech je dobré si naplánovat podobu interiérového osvětlení vašeho domu, či bytu předem a následně postupovat podle uvedeného plánu. To nám ušetří spoustu starostí při následné realizaci. Pokud chceme mít čistý design pokojů a nechceme mít k jednotlivým světlům viditelné kabely, nezbývá nám než zabudovat přívodné elektrické kabely přímo do zdi. Vyhnete se tak nevzhledným přívodným kabelům k nejbližší elektrické zásuvce. Pozor, ale i tažení těchto přívodných kabelů zdí je třeba promyslet. Obecně se doporučuje držet se hran zdí a táhnout kabely v takových místech, kde je později neporušíme vrtáním do zdi, například při instalaci poliček, nebo obrazů.Read More →